KADA 2019 m. birželio mėn.
KAM

Viešajai įstaigai CPO LT

DĖL Statybos rangos darbų sutarties projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti VšĮ CPO LT parengtą sutarties projektą, siekiant subalansuoti rangovų ir užsakovų teises, pareigas bei atsakomybę.

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl: fiksuoto įkainio su peržiūra principo; darbų pratęsimų ir sustabdymo termino; 5 proc. mokėjimų sulaikymo; rangovo pareigos savo jėgomis bei sąskaita atlikti darbų suderinimus; rangovams nebūdingų pareigų; sutarties užtikrinimo sumokėjimo; delspinigių bei kitų pasekmių už darbų vėlavimą; sutarties nutraukimo iš užsakovo ar rangovo pusės; ir kt.