KADA  2019 m. sausio mėn.
KAM LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai             
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti saugos ir sveikatos koordinatoriaus pareigą stabdyti darbus, kai nustatomos nesaugios darbo sąlygos ar nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
Asociacijos nuomone, darbų saugos pažeidimai ir jų sukeltos pasekmės gali būti mažareikšmiai, o darbų sustabdymas gali sukelti didelius nuostolius (priklausomai nuo darbų pobūdžio, technologijos, ryšio su kitais darbais ar medžiagų tiekimu, specialiai jiems išnuomotais įrengimais, ir kt.). Todėl negalima stabdyti darbų dėl bet kokio smulkaus pažeidimo, nes tokiu atveju prevencinė priemonė neatitiks pažeidimo. Asociacija siūlo diferencijuoti pagal pažeidimo pobūdį, kada galima stabdyti darbus, o kada pradžioje būtina įspėti ir duoti galimybę trūkumus ištaisyti.