KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, projekto lydraštyje deklaruojamas tikslas – pagerinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos investicijų planų ir techninių darbo projektų kokybę – nebus pasiektas reguliuojant statybos produktus. Investicijų planų ir projektų kokybę nulemia jų rengėjų kvalifikacija (žinios ir patirtis), o statybos produktų reglamentavimas savaime nesprendžia kvalifikacijos problemų, tuo pačiu ir investicijų planų bei projektų kokybės problemų, kadangi nekvalifikuotas rengėjas gali padaryti klaidas parenkant net ir reglamentuojamus statybos produktus.

Asociacija siūlo šias problemas spręsti sutelkiant dėmesį į esminę priežastį - investicijų planų ir projektų rengėjų kvalifikaciją (kokie yra kvalifikacijos reikalavimai, kaip ji tikrinama, kaip parenkami investicijų planų ir techninių darbo projektų rengėjai, ir kt.).