Statybos ir pramonės sektorių augimas lėmė visos Lietuvos 2018 m. bendro BVP augimą. Statybos sektorius praėjusiais metais sudarė 13,9 proc. šalies BVP (2017 m. – 7,7 proc.).

Per 2018 m. statybos įmonės Lietuvoje atliko darbų už 3 mlrd. EUR, tai 14,8 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2017 m. Pastatų statybos darbų atlikta 12,7 proc., o inžinerinių statinių statybos darbų – 17,6 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2017 m. 

Daugiausia atlikta inžinerinių statinių statybos darbų (44 proc. visų šalyje atliktų darbų), negyvenamųjų pastatų ir gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalys sudarė atitinkamai 37 ir 19 proc. šalyje atliktų darbų.

Užsienyje atliktų Lietuvos įmonių statybos darbų apimtys stabiliai augo. 2018 m. darbų atlikta už 295 mln. EUR, tai 4,3 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2017 m.

 

Statybos sąnaudų elementų kainos per praėjusius metus augo 2,7 proc.

2018 m. vidutinis statybos įmonių pelningumas siekė 1,8 proc.

Lietuvoje veikiančių statybos įmonių skaičius 2018 m. išliko stabilus, lyginant su 2017 m. Praėjusių metų pabaigoje šalyje veikė 3969 pastatų statybos įmonės (2017 m. – 3906), 452 – inžinerinių statinių statybos įmonės (2017 m. – 439), 3605 – specializuotos statybos įmonės (2017 m. – 3400).

Mažiau nei įmonių skaičius kintantis jose dirbančių darbuotojų skaičius sufleruoja apie statybos įmonių stambėjimą: 2018 m. – 92322, 2017 m. – 94736. Vis gi negalima neįvertinti darbo jėgos iš užsienio poveikio ir galimybės, kad dalis darbų atlikta „šešėlyje“.

 

Pagal Lietuvos statistikos departamento informaciją.