Bendroji statistika

  2019 m. realus BVP pokytis palyginus su 2018 m. sudarė 3,9 proc., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką. BVP augimui didžiausią įtaką darė pramonės statybos ir paslaugų veiklų pridėtinės vertės augimas. 

  2019 m. statybos sektorius sudarė 8,3% šalies BVP arba 0,5% daugiau nei 2018 m.

  2019 m. šalyje buvo 1374 tūkst. užimtųjų , iš jų 100,1 tūkst. arba 7,3% visų užimtųjų dirbo statybos sektoriuje.

  Statybos įmonių skaičius Lietuvoje 2019 m. pabaigoje išaugo iki 8420, atitinkamai 2018 m. pabaigoje buvo 8029.

Pastatų statyba

◾ Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis 2019 m. sudarė 37,6% – jų atlikta už 1,3 mlrd. EUR, arba 12% daugiau nei 2018 m. Daugiausia atlikta gamybos, pramonės pastatų ir sandėlių statybos darbų.

◾ Gyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis 2019 m. sudarė 18,5% – jų atlikta už 627 mln. EUR, arba, 18% daugiau nei 2018 m.

◾ Inžinerinių statinių statybos darbų dalis 2019 m. sudarė 43,9% visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 1,5 mlrd. EUR, arba 11,7% daugiau nei 2018 m. Didžiausią (49,6%) šių darbų dalį sudarė kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbai.

Statybos darbų apimtys

◾ Statybos įmonių atliktų darbų apimtys 2019 m. augo, o statybos darbų atlikta už 3,4 mlrd. EUR, arba 13% daugiau nei 2018 m.

◾ 2019 m. daugiau nei pusę (51,6%) atliktų statybos darbų sudarė naujos statybos darbai, 20,7% – rekonstravimo, 20,8% – remonto ir 6,8% – kiti statybos darbai.

◾ Užsienyje atliktų Lietuvos įmonių darbų apimtys toliau stabiliai augo. 2019 m. statybos darbų užsienyje atlikta už 386,9 mln. EUR, arba 22,7% daugiau nei 2018 m.