Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas
Ataskaita po projekto užbaigimo 2014-01-24

2014-01-21 buvo pateikta ataskaita po projekto užbaigimo, kuri pateikiama kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams.
Planuota pasiekti reikšmė 5 780,00 (mokyme dalyvavę asmenys)
Faktiškai pasiekta reikšmė 3 102 ,00 ( mokyme dalyvavę asmenys)
Pasiekimo data 2013-07-24

Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita 2013-08-23

Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2013-07-31 (Ataskaita apie projekto dalyvius)
Asmenų , baigusių dalyvauti projekto veiklose - bendras projekto dalyvių skaičius-3102:
Iš jų :
Moterų:351
Vyrų:2751
Jaunų žmonių (15-24 m.) :213
Vyresnio amžiaus žmonių (55-64 m.) : 349
Kita:2540
Dirbantys asmenys:3102
Projekto dalyvių turimas išsilavinimas:
Aukštasis mokslas (ISCED 5 ir 6 lygiai): 1774
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis išsilavinimas (ISCED 4 lygis):644
Antros ir trečios pakopos profesinis mokymas:493
Pirmos pakopos pagrindinis profesinis mokymas: 191
Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2013-08-12

Mokėjimo prašymas Nr.19 2013-08-23

Mokėjimo prašymas pateiktas 2013 07 24. Įsisavinta lėšų suma 5 225 498.23Lt.
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 267 324,44.
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 477
Vidurinio lygmens vadovai - 704
Statybos projektinės veiklos vadovai - 778
Mokymų organizavimas ir vykdymas pagal papildomus projekto metu sukurtus modulius - 64.
Apmokyta 1843 darbininkai
Mokyme dalyvavę asmenys - 3 102

Mokėjimo prašymas Nr.18 2013-08-14

Mokėjimo prašymas pateiktas 2013 06 03. Įsisavinta lėšų suma 4.998.584,42 Lt.
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 226.913,81Lt.
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 450
Vidurinio lygmens vadovai - 704
Statybos projektinės veiklos vadovai - 778
Mokymų organizavimas ir vykdymas pagal papildomus projekto metu sukurtus modulius - 14.
Apmokyta 1614 darbininkų
Mokyme dalyvavę asmenys - 2 797

Mokėjimo prašymas Nr.17 2013-08-12

Mokėjimo prašymas pateiktas 2013 04 16. Įsisavinta lėšų suma 4.808.018,51 Lt.
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 255.034,68 Lt. Vadovaujantis uždarosios akcinės bendrovės "VĖSA IR PARTNERIAI" 2013 m. gegužės 6 d. raštu Nr. 75, nekompensuojamos mokymo paslaugų išlaidos, kadangi ši įmonė atsisako dalyvauti projekte ir prašo patirtas išlaidas pripažinti netinkamomis. Pripažinta tinkamomis finansuoti mokymo paslaugų išlaidos - 190.565,91Lt
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 439
Vidurinio lygmens vadovai - 689
Statybos projektinės veiklos vadovai - 731
Mokymų organizavimas ir vykdymas pagal papildomus projekto metu sukurtus modulius - 14.
Apmokyti 1578 darbininkai
Mokyme dalyvavę asmenys - 2 702

Mokėjimo prašymas Nr.16 2013-03-22

Mokėjimo prašymas pateiktas 2013 01 17. Įsisavinta lėšų suma 4773240 Lt
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 35710 Lt
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 381
Vidurinio lygmens vadovai - 689
Statybos projektinės veiklos vadovai - 731
Mokymų organizavimas ir vykdymas pagal papildomus projekto metu sukurtus modulius - 6
Darbininkai - 1486

Projekto įgyvendinimo tarpinė ataskaita už 2012 metus 2013-03-06

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių:
Jauni žmonės (15−24 m.)
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys -4
Vyrai-17
Vyresnio amžiaus žmonės (55−64 m.)
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys- 3
Vyrai- 12
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą:
Aukštasis mokslas:
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys-38
Vyrai-96
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiants išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą:
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys-1
Vyrai-41

Mokėjimo prašymas Nr.15 2012-11-22

Mokėjimo prašymas pateiktas 2012 10 15. Įsisavinta lėšų suma 4.550.262,15 Lt
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 35 500 Lt
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 381
Vidurinio lygmens vadovai - 669
Statybos projektinės veiklos vadovai - 731
Mokymų organizavimas ir vykdymas pagal papildomus projekto metu sukurtus modulius - 6
Darbininkai - 1486

Mokėjimo prašymas Nr.14 2012-07-17

Mokėjimo prašymas pateiktas 2012 07 16. Įsisavinta lėšų suma 4.550.262,15 Lt
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 202352,34
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 381
Vidurinio lygmens vadovai - 669
Statybos projektinės veiklos vadovai - 731
Darbininkai - 1486

Pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2012-05-18

Informuojame, kad Europos socialinio fondo agentūra 2012 05 14 raštu Nr. ESF-12-SD-06132 pritarė projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimui. Šiuo papildomu susitarimu pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis "Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti baigtos įgyvendinti visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. birželio 24 d. Visi išlaidas pateisinantys ir jų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti ne vėliau kaip nurodyta."

Mokėjimo prašymas Nr.13 2012-05-17

Mokėjimo prašymas pateiktas 2012 04 23. Įsisavinta lėšų suma 4.015.510,54 Lt
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 212.471,09 Lt
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 381
Vidurinio lygmens vadovai - 669
Statybos projektinės veiklos vadovai - 685
Darbininkai - 1453

Mokėjimo prašymas Nr.12 2012-02-24

Mokėjimo prašymas pateiktas 2012 02 20. Įsisavinta lėšų suma 3.809.309,55Lt
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt - 206.201,05Lt
Apmokyti darbuotojai pagal fizinius veiklos įgyvendinimo rodiklius:
Aukščiausio lygmens vadovai - 345
Vidurinio lygmens vadovai - 629
Statybos projektinės veiklos vadovai - 659
Darbininkai - 1372

2011 metų tarpinė ataskaita 2012-02-07

Projekto dalyvių suskirstymas pagal amžių:
Jauni žmonės (15−24 m.)
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys - 0
Vyrai-23
Vyresnio amžiaus žmonės (55−64 m.)
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys- 2
Vyrai- 28
Projekto dalyvių suskirstymas pagal turimą išsilavinimą:
Aukštasis mokslas:
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys-6
Vyrai-92
Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiants išsilavinimas baigus vidurinę mokyklą:
Asmenų, pradėjusių dalyvauti projekto veiklose per ataskaitinį laikotarpį skaičius:
Moterys-1
Vyrai-74

Mokėjimo prašymas Nr.11 2011-12-20

Mokymuose dalyvavo unikalūs asmenys - 2.201, iš viso mokėsi - 3748.
Per laikotarpį 2011 rugpjūčio mėn. - 2011 spalio mėn. įsisavinta - 151.505,33Lt, iš viso įsisavinta - 3.667.832,52

Mokėjimo prašymas Nr.10 2011-10-07

Bendra prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Lt už laikotarpį nuo 2011 gegužės iki 2011 liepos - 339.708,20. Įsisavinta 3.339.645,72 Lt.
2009 m. spalio mėn. – 2011 m. liepos mėn. apmokyti 2028 unikalūs asmenys, dalyvavo mokymuose - 3362 asmenys.

Projekto partnerių dėmesiui 2011-06-16

Lietuvos statybininkų asociacija jau dvejus projekto įgyvendinimo metus vykdo mokymus, atsižvelgdama į šiandieninius projekto dalyvių poreikius. Iš sutaupytų lėšų, atsiradusių vykdant mokymo paslaugų pirkimus, buvo nupirkta papildomai mokymo paslaugų vadovams už 352 tūkst. Lt. Planuojama dar papildomai nupirkti mokymo paslaugų, atsižvelgiant į projekto partnerių poreikius, pasiūlytas naujas mokymo programas.
Norėtume atkreipti projekto partnerių dėmesį, kad dar yra dalyvių, kurie neapmokė nė vieno savo darbuotojo, ir priminti, - projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2012 m. gegužės 24 d.

Mokėjimo prašymas Nr.9 2011-06-02

Mokėjimo prašyme Nr.9 prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma - 554,903.86 Lt. Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma - 371,934.66 Lt. Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma - 182,969.20 Lt. Mokymuose dalyvavo 1874 darbuotojai.

Mokėjimo prašymas Nr.8 2011-03-31

Europos socialinio fondo agentūra, įvertinusi pateiktą mokėjimo prašymą Nr.8 sąskaitų apmokėjimo būdu, pripažino tinkamomis finansuoti išlaidas - 550,874.18 Lt., tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino - 0,67 Lt., išlaidų kompensavimo būdu pripažino tinkamomis finansuoti - 180,130.46 Lt, tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino - 2,342.88 Lt.

Mokėjimo prašymas Nr.7 2010-12-22

Europos socialinio fondo agentūra, įvertinusi mokėjimo prašymą Nr.7 išlaidų kompensavimo būdu, pripažino tinkamomis finansuoti projekto išlaidas - 956,684.04 Lt. Sąskaitų apmokėjimo būdu pripažino tinkamomis finansuoti 381,507.63 Lt.

Projekto įgyvendinimo eiga 2010 11 11 2010-11-29

2010 m. lapkričio 11d. įyko Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo išplėstinis posėdis, kuriame buvo aptartas Dualinio mokymo statybos sektoriuje įgyvendinimas, Sektorinių praktinių mokymo centrų plėtra, LSA vykdomo projekto "Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas" įgyvendinimo eiga.
Projekto vadovė G. Laurynaitienė pateikė trumpą informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą (informacija pridedama), atkreipdama dėmesį, kad atsilieka darbininkų apmokymai. Taip pat atkreipė dėmesį, kad projektas baigiasi 2012 m. gegužės mėnesį, todėl įmonės turėtų atitinkamai suplanuoti mokymus iki šios projekto pabaigos datos.

Plačiau...

Mokėjimo prašymas Nr.6 2010-09-01

Projekto įgyvendinimas (2009-05-25 - 2010-05-20)
Mokyme dalyvavę asmenys: 1598
Apmokyta:
Aukščiausio lygmens vadovai: 159;
Vidurinio lygmens vadovai: 421;
Projektinės veiklos vadovai: 249;
Įmonių darbuotojai: 769

Patvirtintas mokėjimo prašymas finansuoti tinkamas išlaidas 2010 05 20 2010-07-02

Projekto įgyvendinimas (2009-05-25 - 2010-05-20)
Mokyme dalyvavę asmenys: 1226
Apmokyta:
Aukščiausio lygmens vadovai: 34;
Vidurinio lygmens vadovai: 76;
Projektinės veiklos vadovai: 24;
Įmonių darbuotojai: 679
-Krovinių kabinėtojai – 148,
-Darbininkai, dirbantys aukštalipio darbus - 172,
-Darbininkai, dirbantys kėlimo įrengimų lopšiuose – 43
-Darbdavio, jam atstovaujančio asmens - 47
-ir t. t.
Pateiktų ir patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų suma: 1027970 Lt

Pirmasis tūkstantis - yra 2010-04-08

Pernai gegužės mėn. 25 d. Lietuvos statybininkų asociacija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto “Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas” sutartį, ir 2009 m. spalio mėnesį prasidėjo praktiniai mokymai.
Iš viso iki balandžio mėnesio pradžios sudaryta sutarčių ir planuojama apmokyti per tūkstantį asociacijos įmonių, dalyvaujančių projekte, darbuotojų. Išsamesnė informacija (žr. plačiau)

Plačiau...

Pateiktas mokėjimo prašymas finansuoti tinkamas išlaidas 2010-02-24

Projekto įgyvendinimas (2010 - 02 – 20)
Mokyme dalyvavę asmenys: 309
Apmokyta:
Aukščiausio lygmens vadovai: 34;
Vidurinio lygmens vadovai: 76;
Projektinės veiklos vadovai: 24;
Įmonių darbininkai: 175
-Krovinių kabinėtojai – 46,
-Darbininkai, dirbantys statybiniu keltuvu, suktuvu – 37
-Darbdavio, jam atstovaujančio asmens - 18
-ir t. t.
Pateiktų ir patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų suma: 291543 Lt

Norint sulaukti sėkmingo rytojaus, žinias reikia kaupti šiandien 2009-12-17

UAB „Molesta“ yra tarp pirmųjų LSA narių surengusių savo vadovų mokymus pagal ESF remiamą „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ projektą . Įmonės / padalinio veiklos valdymo mokymai vyko gruodžio 3-4 dienomis poilsio kempinge „Obuolių sala“ Molėtų rajone. Mokymus organizavo Mokymo centras prie Lietuvos pramonininkų konfederacijos. Dėstytojas Rimvydas Velička (Nacionalinės verslo administratorių asociacijos prezidentas).
Smulkesnė informacija (žr. plačiau).

Plačiau...

Pradėti pirmieji mokymai pagal projektą "Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas" 2009-11-10

Pagal Lietuvos statybininkų asociacijos įgyvendinamą projektą „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ pasirašytos pirmosios trišalės mokymo sutartys ir apmokyti darbuotojai. AB "YIT Kausta" apmokė 17 žmonių pagal mokymo programą "Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus".

Naujas projektas – naujos galimybės 2009-10-20

Spalio 12 dieną Lietuvos statybininkų asociacija, projekto „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ vykdytoja, bei mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo konkurso nugalėtojai, pasirašė minėtų paslaugų pirkimo sutartį. Išskirtinė dabar vykdomo projekto ypatybė – dėmesys statybos vadovų kvalifikacijai. Ankstesnis bandymas – parengta programa ir apmokyti 56 pradinės grandies vadovai – statybų brigadininkai, buvo sėkmingas. Pritarimo sulaukė pasiūlymai įjungti į mokymosi procesą aukščiausiojo ir aukštesniojo lygmens statybos įmonių ir jų padalinių vadovus. Mokymosi projektas buvo parengtas, įvertinus jų apklausos rezultatus. Svarbi projekto ypatybė ta, kad tiems specialistams, kuriems reikalinga profesinė atestacija, mokymosi metu įgytos žinios bus užskaitomos. Tuo būdu įmonės ir jie patys sutaupys nemažai savo lėšų. Mokymo programos ir numatomas apmokyti darbuotojų skaičius (žr. plačiau).

Plačiau...

PROJEKTO ,,STATYBOS SEKTORIAUS VADOVŲ IR DARBININKŲ PROFESINIO MEISTRIŠKUMO UGDYMAS" MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS 2009-09-14

PIRKIMO Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-494-19
Lietuvos statybininkų asociacija skelbia konkursą įsigyti Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymo mokymų paslaugas, Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamo projekto ,,Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas” įgyvendinimui. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2008, Nr. 23-861, Nr. 50-1868 ) patvirtintomis Taisyklėmis.
Pirkimo dokumentus kartu su konkurso skelbimu galima nemokamai gauti adresu: Lietuvos statybininkų asociacijoje, Lukiškių g. 5-502, LT-01108 Vilnius, tel. 8-5 2610849, fax. 8-5 2125901, el.p. lsa3@takas.lt, atsakingas asmuo Gražina Laurynaitienė. Tiekėjams rekomenduojama registruotis ir siųsti klausimus (jei tokių bus) faksu 8-5 2125901. Papildoma informacija, susijusi su šiuo konkursu, bus siunčiama tik registruotiems dalyviams.
Paraiškos (dėl dalyvavimo konkurse) ir pasiūlymai turi būti pateikti raštu lietuvių kalba iki 2009 m. rugsėjo mėnesio 25d. 10val. 00min. (du tūkstančiai devintų metų rugsėjo mėnesio dvidešimt penktos dienos 10 val. 00 min.) Lietuvos laiku (alternatyvūs pasiūlymai nebus priimami). Pasiūlymai turi būti pristatyti į Lietuvos statybininkų asociaciją Lukiškių g. 5-502, Vilniuje, atsakingam asmeniui Gražinai Laurynaitienei. Vokų atplėšimo posėdžio pradžia 2009 m. rugsėjo mėnesio 25 d. 10val. 00 min. (2009 metų rugsėjo mėnesio dvidešimt penktą dieną 10 valandą 00 minučių) Lietuvos laiku aukščiau nurodytu adresu.

Projektui „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ startas duotas 2009-06-03

Gegužės 21 dieną Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas pasirašė projekto „Statybos sektoriaus vadovų ir darbininkų profesinio meistriškumo ugdymas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Trišalėje sutartyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atstovauja sekretorius Valdas Rupšys.
Europos socialinio fondo struktūrinės paramos lėšos - 4 mln. 124 tūkst. litų, projekto vykdytojo įnašas – 1 mln. 767 tūkst. litų.
Projektas, kurio veiklų įgyvendinimo pradžia yra gegužės 25 – oji diena, vykdomas kartu su partneriais – bendrovėmis, kurias vienija Lietuvos statybininkų asociacija. Smulkesnė informacija (žr. plačiau).

Plačiau...

Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901